top of page

Geštalt psihoterapija - o čemu se radi?

Updated: Feb 1, 2019

To je humanistički, klijentu - orijentisan pravac u psihoterapiji. Naglašava "ovde i sada". Dobro, ali šta to zapravo znači? Znači da ja koristim geštalt pristup kako bih pomogla ljudima da se fokusiraju na sadašnjost i kako bi razumeli šta se dešava u ovom trenutku u njihovom životu.

Umesto da samo pričamo o prošlosti i onome što se dogodilo, ohrabrujem klijente da ih ožive i dožive, da osveste kako se prošlost ponavlja u sada i ovde. Kroz proces psihoterapije moji klijenti uče kako da postanu svesni negativnih obrazaca razmišljanja i ponašanja, i kako sprečavaju sebe da postanu svesni onoga što ih unesrećuje.


Povećanjem svesnosti je metod geštalt terapije kojim pomažem ljudima da bolje sagledaju sebe i izbore koje prave, kako to utiče na njihovo zdravlje i odnose koje grade. Kroz samospoznaju ljudi počinju da razumeju kako su njihove emocije povezane sa zdravljem i telom. Uče kako da se povežu sa okolinom i razviju dovoljno dobar odnos sa sobom, što im omogućava da se efikasnije nose sa problemima.


Inače, reč geštalt znači ,,dobra celina". Nastala je pod okriljem ideja Fridriha Perlsa koji je verovao da je čovek celina sastavljena od tela, duše i uma. Ljudi mogu sebe najbolje razumeti ne tako što će se osvrtati na prošlost, već je važno razumeti kako se prošlost ponavlja i odigrava u sadašnjosti.


Kroz geštalt terapiju imate priliku da naučite kako da stvarate i živite autentično, umesto što ćete samo posmatrati život i tumačiti događaje.


 

Ako imate bilo kakva pitanja slobodno me kontaktirajte.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page